Αρχική σελίδα Μαγιά & Υλικά Αρτοποίησης
Μαγιά & Λύσεις Αρτοποίησης
Εκπαίδευση PDF Εκτύπωση E-mail

Baking
Centers προνομιακές σχέσεις με τους αρτοποιούς
 

 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελάτων του, να τους γνωρίσει και να τους συμβουλεύσει καλύτερα, ο όμιλος Λεσάφρ δημιούργησε το θεσμό των Baking Centers.

Κέντρα ερευνών εφαρμοσμένης αρτοποίησης, εκπαίδευσης και προσαρμογής των προιόντων στις πολλαπλές μεθόδους αρτοποίησης που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο, τα Baking Centers είναι στη διάθεση των πελατών. Μοιραζόμενοι τεχνογνωσία και μιλώντας τη γλώσσα του αρτοποιού προς αρτοποιούς, οι τεχνικοί τους αποδεικνύουν έτσι την ποιότητα των προιόντων Λεσάφρ.

 


Μια ιδέα που γεννήθηκε πριν από 27 χρόνια

 

Ο θεσμός των Baking Centers δημιουργήθηκε το 1974 από τον κ. Alain LALOUM πού είναι σήμερα Διευθυντής Μάρκετινγκ. Για πρώτη φορά, ο όμιλος Λεσάφρ προσλαμβάνει ένα τεχνικό αρτοποιίας, τον κ. Jean Jacques SEMLANGNE για να υποστηρίξει τη δράση του εμπορικού τμήματος που αφορά τις εξαγωγές μαγιάς. Μια πρωτοβουλία που αποδυκνείει τη θέληση να ξεπερασθεί το απλό στάδιο της εμπορίας του προιόντος και να προσφερθούν στους πελάτες υπηρεσίες ποιότητας. Οι πολιτιστικές, τεχνικές, κλιματολογικές συνθήκες καθώς και οι συνθήκες τροφοδοσίας σε αρτοποιήσιμα δημητριακά όπως και οι συνήθειες των καταναλωτών είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και ως εκ τούτου η προσαρμογή στις εκάστοτε αγορές και η απάντηση στους προβληματισμούς των πελατών του εξωτερικού είναι μία αναγκαιότητα.


Ε
κπαίδευση των πελατών

 

Σήμερα, το Baking Center υποδέχεται τους αρτοποιούς όλου του κόσμου για να μυηθεί και να τελειοποιήσει τις τεχνικές παρασκευής του ψωμιού, τις διάφορες χρήσεις των ζυμών και των συστατικών της αρτοποίησης και να ζητά προσαρμογές πιο εξειδικευμένες στις εκάστοτε συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία ενός αρτοποιείου: ζυμωτήρια, πλαστικές, φούρνους ταμπανωτούς, περιστροφικούς, στόφες και θαλάμους ζύμωσης προκειμένου να δημιουργήσουν τις ακριβείς συνθήκες της εργασίας αρτοποίησης.

Το Baking Center του Marquette διαθέτει τον εξοπλισμό που του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συνόλου της διεθνούς αρτοποίησης, ήτοι 7 εργαστήρια διαφορετικού τύπου.

Οι δεκαπέντε τεχνικοί αρτοποιίας του Baking Center μετακινούνται τακτικά σε όλες τις ηπείρους για επιδείξεις και τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.


ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ BAKING CENTERS

 

 • Τεχνική υποστήριξη στους αντιπροσώπους και διανομείς
 • βοήθεια για την τοποθέτηση των προιόντων στις αγορές

 • υποστήριξη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων

 • Τεχνική ανάλυση των αγορών και συγκέντρωσης εμπειρίας
 • εργαλείο ανίχνευσης των αναγκών των πελατών αρτοποιών

 • παρατηρητής των τεχνολογικών προόδων της αγοράς

 • παροχή πληροφοριών στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

 • Έρευνα εφαρμοσμένη στην αρτοποίηση
 • συμβολή στους πειραματισμούς των πελατών

 • εργαστήριο ιδεών για τους πελάτες

 • εξειδικευμένες τεχνολογικές έρευνες

 • Συμβολή & εκπαίδευση κατά περίπτωση
 • τεχνική παρουσίαση των προιόντων

 • οργάνωση εκπαιδεύσεων

 • τεχνικά σεμινάρια

 • συμβουλές σε τεχνικές επιλογές


20
Baking Centers ανά τον κόσμο

 

Το Baking Center εγκαταστάθηκε σε χώρες όπου η ζήτηση και η αγορά το απαιτούσαν. Υπάρχουν σήμερα 20 Baking Centers σε άμεση σύνδεση με αυτό του Marquette.
Οι τεχνικοί, επαγγελματίες αρτοποιοί, είναι όλοι γάλλοι εκπαιδευμένοι στη Γαλλία στο Baking Center του Marquette.


Συμβολή στις μεταβολές της αρτοποιητικής τεχνολογίας

 

Το Baking Center έχει συμβάλει στις επαναστάσεις που έλαβαν χώρα στον τομέα της αρτοποίησης στην Ευρώπη και ειδικότερα στην ανάπτυξη των τεχνικών της διαφοροποιημένης αρτοποίησης, στον τομέα των σφολιατοειδών και της αρτοποιίας (άψητα κατεψυγμένα, προστοφαρισμένα, προψημένα….). Το φαινόμενο αυτό προκάλεσε μία αισθητή αύξηση στην ζήτηση για εκπαίδευση τόσο εκ μέρους των βιομηχάνων όσο και των βιοτεχνών.

Σήμερα, το Baking Center είναι σε θέση να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη και νέες μεθόδους παραγωγής (κατάψυξη, ελεγχόμενη ζύμωση, διαφοροποιημένο ψήσιμο κ.λ.π.), εκ νέου ανακάλυψη μεθόδων αρτοποίησης με προζύμι, ειδικά ψωμιά όπως το αμερικάνικο (hamburger), το κινέζικο (man tao), το αραβικό (πίττα) κ.λ.π.


Πηγή πληροφοριών για το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

 

Οι τεχνικοί αρτοποιίας του Baking Center βρίσκονται σε τακτική επαφή με τους πωλητές  και τους πελάτες αρτοποιούς. Γνωρίζουν έτσι το σύνολο των τεχνικών αρτοποίησης, τα πολλαπλά είδη ψωμιών, τις διάφορες ποικιλίες σιταριών και τις τοπικές ανάγκες.
Μέσω των δραστηριοτήτων του, το Baking Center είναι σε θέση να μεταδόσει ένα πλήθος πληροφοριών στο τμήμα Ανάπτυξης και Έρευνας του Ομίλου, το οποίο, αφού μεταφράσει τις ανάγκες υπό μορφή τεχνικής, μπορεί να ασχοληθεί με τις ανάλογες προσαρμογές.

 

 


©Copyright Lesaffre Hellas - Οικονομικά στοιχεία