Μαγιές
- Νωπή πιεστή μαγιά επαγγελματικής χρήσης
- Φρέσκια μαγιά οικιακής χρήσης
- Υγρη μαγιά KASTALIA
- Ξηρή στιγμιαία μαγιά
- Κατεψυγμένη μαγιά ενδιάμεσης υγρασίας LHIS
 
©Copyright Lesaffre Hellas - Οικονομικά στοιχεία