Αριθμοί - κλειδιά

PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Όμιλος Lesaffre με αριθμούς

 

Ένας Όμιλος που δημιουργήθηκε το 1853 και εξακολουθεί να τον κατέχει η οικογένεια Lesaffre.

Περίπου 1,2 δισ. ευρώ o κύκλος εργασιών το 2009.

Περισσότερους από 6.500 εργαζόμενους.

47 παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 26 χώρες.

Εκατό εμπορικές επιχειρήσεις σε 37 χώρες

Εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 190 χώρες.

24 Σχολές Αρτοποιίας

2 κλάδοι: Μαγιά & Αρτοποιία -  Διατροφή & Υγεία.

 
©Copyright Lesaffre Hellas - Οικονομικά στοιχεία